Det gør vi ved at sikre optimale forhold, der understøtter den enkeltes sundhed i de aspekter af hverdagslivet, hvor vi som kommune er involveret.

Vi vil være på forkant med at opdage mistrivsel og sygdom. Det betyder, at vi som kommune sætter særligt fokus på, at alle medarbejdere i Skive Kommune har øje for at spotte mistrivsel og sygdom samt hjælper videre til det rette tilbud. Dette forudsætter, at vi har et stærkt og solidt net af indsatser og tilbud til at gribe den enkelte i tilfælde af sygdom og mistrivsel.Vi arbejder på at skabe sammenhæng i indsatser og tilbud, så trådene bliver samlet og giver mening for den enkelte.

Hvis mistrivsel og sygdom ikke kan undgås, skal det opdages og håndteres sammen med borgeren og så tidligt som muligt. I dette opsporende arbejde, er det vigtigt, at medarbejderne i Skive Kommune er særlig opmærksomme på den hårfine balance mellem at udvise omsorg og skabe unødig bekymring hos den enkelte.

Som Kommune tør vi at gå forrest og være med til at skabe rammerne og strukturerne, der understøtter varige sundhedsmæssige forandringer. Det kunne eksempelvis være at sikre gode cykelstier, at skabe røgfrie miljøer, at sikre gode udendørsfaciliter til motionister mm.

Der kommer hele tiden nye tendenser og strømninger, der påvirker vores sundhed i positiv eller negativ retning. Derfor vil vi i Skive Kommune være nysgerrige, opsøgende og hele tiden holde os orienteret om, hvad der rører sig. Det kunne eksempelvis være den digitale udvikling, og den påvirkning smartphones og IPads har i vores dagligdag. Denne udvikling bidrager med både positive og negative forandringer, som har indflydelse på vores helbred, sociale liv og på måden vi omgås hinanden.

"Nu er jeg jo selv kommet lidt op i alderen, og jeg ser mange ældre, der falder sammen for tidligt. Sådan skal det ikke gå med mig. Jeg vil gerne være aktiv, så jeg kan holde længere."

...

"Efter et uheld og en operation går jeg nu til genoptræning i kommunens sundhedscenter. Jeg synes, det er fantastisk, at kommunen samler mig op og sørger for, at jeg kommer i gang igen. Det synes jeg faktisk er rigtig flot. Og der bliver ikke spurgt til alderen – det er samme gode muligheder og tilbud til alle. Derudover har jeg ikke oplevet ventetid. Jeg er kommet i genoptræning med det samme, hvilket jeg tror er rigtig vigtigt."

...

"Jeg sørger også selv for at holde mig i gang. Vi bor tæt på fjorden, og jeg går ofte ture, ligesom både min kone og jeg cykler en del. Derudover er jeg stadig aktiv på arbejdsmarkedet. Jeg går på arbejde to dage i ugen på en møbelfabrik, hvor jeg rydder op og gør rent. Det er ikke for at tjene penge, det er simpelthen bare for at holde mig i gang. Endelig er jeg stenhugger, hvilket også er et fysisk arbejde. Det bruger jeg en del timer på hver uge."

...

"Det betyder meget for mig at holde mig i gang og dermed give mig selv de bedste betingelser."

Ib, pensionist

Publiceret 30-10-2019